Frequently Asked Question

Artikelkaartvelden uitleg
bijgewerkt op 8 maand(en) geleden

Artikelkaartvelden
Hieronder staan alle mogelijke artikelkaart velden genoteerd, van welk type ze zijn en waarvoor ze gebruikt worden.

Belangrijk: Wanneer de kolomnaam van een artikelkaartveld begint met k_ (bijv. k_productsoort) dan zijn dit geen standaard MplusKASSA Q-line velden maar nieuwe velden die door de klant zelf zijn aangemaakt.

Aanmaak
Kolomnaam: tsaanmaak
Type: Tijdstip
Toelichting: Hierin wordt de aanmaaktijd van het artikel opgeslagen

Aantal dagen houdbaar
Kolomnaam: aantal_dagen_houdbaar
Type: Integer
Toelichting: Hiermee kan aangegeven worden hoeveel dagen het artikel houdbaar is.
Bij het printen kan het veld THT datum geplaatst worden die gebruikt de huidige dag + het aantal dagen houdbaar veld om de ten minste houdbaar tot te bepalen.

Actief
Kolomnaam: actief
Type: Boolean
Toelichting: Of het artikel actief is. Wanneer een artikel wordt verwijderd wordt het artikel op niet actief gezet.

Apart bestellen
Kolomnaam: apart_bestellen
Type: Boolean
Toelichting: Met dit veld kan aangegeven worden of het artikel apart op de bestelbon geprint moet worden.

Artnr.Lev
Kolomnaam: artnr_lev
Type: Tekst
Toelichting: Hierin kunt u het artikelnummer opgegeven zoals die door de leverancier wordt gebruikt. Voor bijv. ‘Centraal beheer artikelen’ is dit nummer een van de velden waarop artikelen worden gematched.

Auto import
Kolomnaam: autoimport
Type: Boolean
Toelichting: Dit veld wordt gebruikt door ‘Centraal beheer artikelen’ om aan te geven of het artikel automatisch geupdate mag worden.

Barcode
Kolomnaam: barcode
Type: Tekst
Toelichting: In dit veld staat de actieve barcode voor het artikel. Als de barcode wordt gescand in de kassa komt het artikel naar voren. Als een barcode bij meerdere artikelen staat komt er een dialoog naar voren die vraagt om welke het gaat.

Barcodedatum
Kolomnaam: barcodedatum
Type: Datum
Toelichting: Wordt gebruikt bij ‘Centraal beheer artikelen’ om aan te geven vanaf welke datum de barcode gebruikt wordt.

Bereidingstijd
Kolomnaam: bereidings_tijd
Type: Integer
Toelichting: Wordt gebruikt door keukenmanagement om de bereidingsduur van een artikel in te stellen. In dit veld staat de duur van de bereiding van het artikel in seconden.

Bereidingswijze automatisch tonen
Kolomnaam: bereidingswijze_auto_tonen
Type: Boolean
Toelichting: Dit veld wordt gebruikt om te bepalen of bij het aanslaan van het artikel in de kassa de bereidingswijzedialoog automatisch naar voren moet komen.

Bereidingswijze per groep weergeven
Kolomnaam: bereidingswijze_per_groep_tonen
Type: Boolean
Toelichting: Als een artikel meerdere bereidingsgroepen heeft wordt er een duidelijk scheiding tussen de groepen weergegeven als deze instelling aan staat.

Besteleenheid
Kolomnaam: besteleenheid
Type: Numeriek
Toelichting: Wordt gebruikt bij de inkoop en is het minimale aantal wat van een artikel ingekocht moet worden. Dit is altijd de kleinste eenheid, ook wanneer er bij het artikel met verpakkingen wordt gewerkt.

Bontekst
Kolomnaam: bontekst
Type: Tekst
Toelichting: In dit veld komt de bontekst te staan.
Bontekst is een tekstregel net als factuurtekst en omschrijving. Als alle drie zijn ingevuld heeft bontekst in de kassa de hoogste prioriteit.

Brutoprijs
Kolomnaam: brutoprijs
Type: Numeriek
Toelichting: De prijs inclusief BTW van het artikel

BTW-code
Kolomnaam: btw_code
Type: Small int
Toelichting: In dit veld staat de BTW-code die verwijst naar het BTW-percentage van het artikel.

BTW-code 2
Kolomnaam: btw_code2
Type: Small int
Toelichting: In dit veld kan een tweede BTW-code opgegeven worden. Als deze is ingevuld wordt deze gebruikt d.m.v. de BTW-wissel knop.

Categorie
Kolomnaam: cats
Type: Integer
Toelichting: De categorie waarin het artikel zit. Categorieën kunnen aangemaakt worden bij het beheer van de artikelkaart. Wordt gebruikt om artikelen te kunnen groeperen in een bepaalde categorie.

Credits
Kolomnaam: credits
Type: Numeriek
Toelichting: Als dit veld ingevuld is kan het artikel alleen nog maar met de creditprijs betaald worden. Bij Beheer > Instellingen kan de waarde van een credit opgegeven worden.

Displaytekst
Kolomnaam: displaytekst
Type: Tekst
Toelichting: Wordt gebruikt voor de klantendisplay. Hierin kan een compacte artikelomschrijving ingevuld worden wanneer het klantendisplay een beperkt aantal tekens heeft.

Eenheid
Kolomnaam: eenheid
Type: Tekst
Toelichting: Veld doet niks wordt waarschijnlijk weggehaald.

Eigen filiaal brutoprijs
Kolomnaam: (filiaal_brutoprijs)
Type: Numeriek
Toelichting: Bij gebruik van meerdere filialen kan er in dit veld per filiaal een afwijkende brutoprijs ingevuld worden.

Eigen filiaal verkoopprijs
Kolomnaam: (filiaal_verkoopprijs)
Type: Numeriek
Toelichting: Bij gebruik van meerdere filialen kan er in dit veld per filiaal een afwijkende verkoopprijs ingevuld worden.

Etiket printen per
Kolomnaam: etiket_printen_per
Type: Numeriek
Toelichting: Dit veld geeft aan hoeveel etiketen/labels/ordertickets er per keer geprint moeten worden voor het artikel. Als er in dit veld 0 wordt ingevuld worden er geen tickets/labels meer gemaakt voor het artikel. Als het veld leeg is wordt er zoals normaal 1 geprint.

Externe referentie
Kolomnaam: externe_referentie
Type: Tekst
Toelichting: Wordt gebruikt door de API-koppeling. In dit veld kan een waarde gezet worden waarmee het artikel in een ander pakket gekoppeld kan worden.

Extra gegevens
Kolomnaam: extragegevens
Type: Tekst
Toelichting: In dit veld staan extra gegevens voor het artikel. Kan gebruikt worden om extra notities of specificaties van het artikel op te geven.

Extra puntenuitgifte
Kolomnaam: extrapuntenuitgifte
Type: Integer
Toelichting: Hiermee kan aangegeven worden dat voor dit artikel een aantal extra punten uitgegeven moeten worden (bijvoorbeeld bij tijdelijke acties).

Factuurtekst
Kolomnaam: factuurtekst
Type: Tekst
Toelichting: In dit veld komt de factuurtekst te staan.
Factuurtekst is een tekstregel net als bontekst en omschrijving. Als alle drie zijn ingevuld heeft factuurtekst de op een na hoogste prioriteit in de kassa en zal alleen getoond worden als de bontekst niet ingevuld is. Indien vanuit de backoffice orders of facturen worden gemaakt dan heeft de factuurtekst de hoogste prioriteit. Indien deze niet is ingevuld wordt teruggevallen op de omschrijving.

Gang
Kolomnaam: gang_nr
Type: Small int
Toelichting: In dit veld staat de gang waaronder het artikel valt. De gang wordt op de bestelbonnen en keukenbonnen gebruikt om artikelen uit te splitsen. Meer gangen kunnen toegevoegd worden via het beheer van de artikelkaart.

Gemiddelde inkoopprijs
Kolomnaam: gem_inkoopprijs
Type: Numeriek
Toelichting: In dit veld staat de berekende gemiddelde inkoopprijs voor het artikel. Dit wordt automatisch herberekend iedere keer dat er een inkoopopdracht plaatsvindt.

In interfiliale opdracht
Kolomnaam: (inifopdr_huidig_filiaal)
Type: Numeriek
Toelichting: Dit veld laat zien hoeveel van het artikel er momenteel in interfiliale opdrachten staan. Van het eigen filiaal.

In order
Kolomnaam: (inorder_huidige_filiaal)
Type: Numeriek
Toelichting: Dit veld laat zien hoeveel van het artikel er momenteel in order staan. Van het eigen filiaal.

Inhoud
Kolomnaam: inhoud
Type: Numeriek
Toelichting: Kan gebruikt worden i.c.m. ‘Inhoud eenheid’ en barcodeartikelen.

Inhoud eenheid
Kolomnaam: inhoud_eenheid
Type: Tekst
Toelichting: Kan gebruikt worden i.c.m. ‘Inhoud’ en barcodeartikelen.

Inkoopprijs
Kolomnaam: inkoopprijs
Type: Numeriek
Toelichting: Dit is de inkoopprijs van het artikel (excl. BTW). Bij de inkoopopdrachten en leveringen wordt deze prijs voorgesteld.

Kleur
Kolomnaam: kleur
Type: Tekst
Toelichting: Dit veld wordt gebruikt bij kleur/maat artikelen. In het veld staat de kleur van het artikel.

Leverancier
Kolomnaam:relatie_nr_lev
Type: Bigint
Toelichting: In dit veld kan de leverancier van het artikel staan.

Leveringstermijn
Kolomnaam: leveringstermijn
Type: Integer
Toelichting: Hiermee wordt het aantal dagen ingesteld dat het duurt voordat een artikel geleverd kan worden. Bij het bestelvoorstel wordt hier rekening mee gehouden.

Locatie
Kolomnaam: basis_locatie_id1
Type: Integer
Toelichting: Hier wordt aangegeven op welke locatie een gerecht klaargemaakt/afgedrukt moet worden. Meer locatie’s kunnen toegevoegd worden via het beheer van de artikelkaart (Beheer > Artikelen > Artikelkaart)

Locatie 2
Kolomnaam: basis_locatie_id2
Type: Integer
Toelichting: Hier kan een tweede locatie aangegeven waar het gerecht klaargemaakt/geprint moet worden. Dit veld heeft dezelfde opties als het locatieveld.

Maat
Kolomnaam: maat
Type: Tekst
Toelichting: Dit veld wordt gebruikt bij kleur/maat artikelen. In dit veld staat de maat van het artikel.

Marge
Kolomnaam: marge
Type: Numeriek
Toelichting: Kan gebruikt worden i.c.m. een veld waarin een formule staat om bijv. verkoopprijs te berekenen o.b.v. de inkoopprijs en marge.

Max.vrd filiaal {nr}
Kolomnaam: (fil_maxvrd_{nr})
Type: Numeriek
Toelichting: In dit veld staat de maximaal ingestelde voorraad voor het filiaalnummer dat in de omschrijving staat.

Merk
Kolomnaam: merk
Type: Tekst
Toelichting: In dit veld kan het merk van het artikel ingevuld worden.

Min.vrd filiaal {nr}
Kolomnaam: (fil_minvrd_{nr})
Type: Numeriek
Toelichting: In dit veld staat de minimaal ingestelde voorraad voor het filiaalnummer dat in de omschrijving staat.

Niet op afrekenbon
Kolomnaam: niet_op_afrekenbon
Type: Boolean
Toelichting: Wanneer dit is aangevinkt en er is een regel voor dit artikel dan wordt deze regel overgeslagen bij het afdrukken van de afrekenbon. Voorwaarde is wel dat deze gratis is verkocht aangezien deze dan niet meegerekend hoeft te worden in de totaal bedrag van afrekenbon. Dit veld werkt ook voor de factuur en tussenbon.

Nummer
Kolomnaam: nr
Type: BigInt
Toelichting: Het unieke nummer van het artikel. Een nieuw artikel krijgt automatisch een nummer toegewezen wanneer dit veld leeggelaten wordt.

Omschrijving
Kolomnaam: omschrijving
Type: Tekst
Toelichting: In dit veld komt de omschrijving te staan.
Omschrijving is een tekstregel net als bontekst en factuurtekst. Als alle drie zijn ingevuld heeft omschrijving de laagste prioriteit in de kassa en backoffice en zal alleen getoond worden als de bontekst en factuurtekst niet ingevuld zijn.

Omzetgroep
Kolomnaam: omzetgroep
Type: Small int
Toelichting: De omzetgroep waaronder het artikel valt. Aan een omzetgroep kan een rekeningnummer gekoppeld worden welke wordt gebruikt bij diverse API-koppelingen en CSV-export’s.

Preset tarre
Kolomnaam: preset_tarre
Type: integer
Toelichting: aantal grammen dat als tarre moet worden meegegeven aan de weegschaal wanneer dit artikel gewogen wordt (Mettler Toledo ondersteund dit)..

Plucombi
Kolomnaam: plucombi
Type: Tekst
Toelichting: Wordt op dit moment niet gebruikt door MplusKASSA Q-line.

Plunummer
Kolomnaam: plunummer
Type: Tekst
Toelichting: Dit is het ‘artikelnummer’ voor de tapkoppeling. Er wordt een negatieve taptik geregistreerd op het moment dat een kassabon of tafelbestelling geregistreerd wordt. De tapkoppeling zelf registreert positieve taptiks voor deze artikelen dus wanneer het artikel getapt wordt.

Prijs in punten
Kolomnaam: prijsinpunten
Type: Integer
Toelichting: Hiermee kan aangegeven hoeveel spaarpunten dit artikel kost. Wanneer de prijs op de artikelkaart niet ingevuld wordt dan kan dit artikel alleen met spaarpunten betaald (verrekend) worden.
N.B. Op dit moment wordt van dit veld geen gebruik gemaakt wanneer de prijs wel is ingevuld.

Prijs per
Kolomnaam: prijsper
Type: Integer
Toelichting: Veld doet niks wordt waarschijnlijk weggehaald.

Productnr
Kolomnaam: productnr
Type: Bigint
Toelichting: Kleur- maatartikelen van een bepaald product worden met dit nummer gegroepeerd. Dus alle artikelkaarten met hetzelfde productnummer zijn varianten van een product met een andere kleur en/of maat.

Seizoenscode
Kolomnaam: seizoenscode
Type: Integer
Toelichting: De seizoenscode die bij het artikel hoort. Seizoencodes kunnen beheerd worden via Beheer > Artikelen > Seizoenscodes

Speciale prijs
Kolomnaam: specialeprijs
Type: Tekst
Toelichting: Hiermee kan aangegeven worden dat het artikel een speciale prijs hanteert.
De mogelijke opties zijn:

  • NVT
  • Gratis
  • Vraag om
  • Negatieve vraag om
  • Vraag om zonder popup
  • Negatieve vraag om zonder popup

Statiegeld
Kolomnaam: statiegeld
Type: Numeriek
Toelichting: Wordt niet gebruikt door MplusKASSA Q-line en is meer voor eigen adminstratie. Statiegeld kan namelijk in de Q-line met behulp van samengestelde artikelen toegevoegd worden aan een (hoofd)artikel.

Sync marker
Kolomnaam: sync_marker
Type: Bigint
Toelichting: Veld wordt gebruikt door de API-koppelingen om te bepalen of het artikel gewijzigd is sinds de laatste synchronisatie.

Samengesteld verkoopprijs excl
Kolomnaam: sg_tot_excl
Type: Numeriek

Samengesteld verkoopprijs incl
Kolomnaam: sg_tot_incl
Type: Numeriek

Ticket
Kolomnaam: ticket
Type: Boolean
Toelichting: Is om aan te geven of tickets geprint moeten worden of niet Is speciale ticket layout.

Totaal uitbetaald
Kolomnaam: totaal_uitbetaald
Type: Numeriek
Toelichting: In dit veld staan het totaalbedrag dat er is uitbetaald aan klanten. Wordt gebruikt door module Q5001_winkelruimteverhuur.

Uitlopend
Kolomnaam: uitlopend
Type: Boolean
Toelichting: Artikelen die uitlopend zijn kunnen niet geselecteerd worden bij inkoopopdrachten binnen mplus.

Verkoopeenheid
Kolomnaam: verkoop_eenheid
Type: Tekst
Toelichting: Geef hiermee aan in welke eenheden het artikel in de kassa verkocht wordt. Er wordt bij het aanslaan van een artikel met verkoopeenheid een gewichtsdialoog getoont in de kassa. Hier geef je dan op hoeveel van de eenheid het artikel weegt. Dit werkt ook samen met de weegschaal module.
De bruto prijs is de prijs per 1 geselecteerde eenheid.

Verkoopprijs
Kolomnaam: verkoopprijs
Type: Numeriek
Toelichting: De prijs exclusief BTW van het artikel.

Vertaalde bontekst
Kolomnaam: vertaalde_bontekst
Type: Tekst
Toelichting: Wordt gebruikt door de module Q1450_Chinese_Tekens. Is een tweede bontekst bij printen kun je kiezen welke van de twee talen je print.

Voorraad
Kolomnaam: (voorraad_huidig_filiaal)
Type: Numeriek
Toelichting: De voorraad van het artikel op het huidige filiaal.

Voorraadbeheer in eenheden
Kolomnaam: vrd_in_eenheden
Type: Boolean
Toelichting: Dit veld geeft aan of de voorraad in eenheden wordt ingekocht. Als dit niet aanstaat wordt de voorraad per omverpakking gedaan indien deze ingevuld is.

Voorraad filiaal {nr}
Kolomnaam: (fil_vrd_{nr})
Type: Numeriek
Toelichting: De voorraad van het filiaalnummer in de kolomnaam

Voorraadartikel
Kolomnaam: voorraadartikel
Type: Boolean
Toelichting: Dit veld geeft aan of het artikel wel of niet een voorraadartikel is. Bijvoorbeeld bij bestelvoorstel worden alleen voorraadartikelen aan het bestelvoorstel toegevoegd.

Vraag om
Kolomnaam: vraagom
Type: Tekst
Toelichting: Hiermee stel je in dat er bij een artikel om de omschrijving of extra informatie gevraagd moet worden. Ook kan er ingesteld worden dat er om beide gevraagd wordt.

Vrd eenheid id
Kolomnaam: vrd_eenheid_id
Type: Integerr
Toelichting: Dit veld geeft aan wat de eenheid is als er in de kassa één van dit artikel verkocht of ingekocht wordt.

Vrd omverpakking inhoud
Kolomnaam: vrd_omverpakking_inhoud
Type: Tekst
Toelichting: Hoeveel verpakkingen of eenheden er in de omverpakking (vrd omverpakking vorm) zitten

Vrd omverpakking vorm
Kolomnaam: vrd_omverpakking_vorm
Type: Tekst
Toelichting: De omverpakking van het artikel. Bijvoorbeeld dat het op een pallet of in een omdoos geleverd wordt.
Vrd verpakking inhoud
Kolomnaam: vrd_verpakking_inhoud
Type: Numeriek
Toelichting: Hoeveel eenheden er in de verpakking (Vrd verpakking vorm) zitten

Vrd verpakking vorm
Kolomnaam: vrd_verpakking_vorm
Type: Tekst
Toelichting: De verpakking van het artikel. Bijvoorbeeld dat het in een doos of fles zit.

Vrije voorraad
Kolomnaam: (vrijevrd_huidig_filiaal)
Type: Numeriek
Toelichting: De vrije voorraad van het artikel bij het huidige filiaal.

Webshop
Kolomnaam: webshop
Type: Boolean
Toelichting: Wordt gebruikt om te bepalen of het artikel ook naar de webshop gesynchroniseerd moet worden.

Wijziging
Kolomnaam: ts
Type: Tijdstip
Toelichting: Het tijdstip waarop het artikel voor het laatst gewijzigd is.Speciale velden - prijsgroepen

Voor iedere prijsgroep worden onderstaande velden aan de artikelkaart toegevoegd. Standaard zijn deze velden nog niet zichtbaar.

{prijsgroep} - Brutoprijs
Kolomnaam: pg{nr}_brutoprijs
Type: Numeriek
Toelichting: Prijs inclusief BTW voor deze prijsgroep.

{prijsgroep} - Kortingsperc.
Kolomnaam: pg{nr}_kortingsperc
Type: Numeriek
Toelichting: Kortingspercentage voor deze prijsgroep.

{prijsgroep} - Staffelaantal
Kolomnaam: pg{nr}_staffelaantal
Type: Integer
Toelichting: Indien deze is ingevuld dan worden de prijsgroep-brutoprijs, prijsgroep-kortingsperc. en prijsgroep-verkoopprijs alleen toegepast wanneer minimaal dit aantal wordt verkocht.

{prijsgroep} - Verkoopprijs
Kolomnaam: pg{nr}_verkoopprijs
Type: Numeriek
Toelichting: Prijs exclusief BTW voor deze prijsgroep.


Speciale velden - salesprijzen

Voor iedere salesprijs-groep worden onderstaande velden aan de artikelkaart toegevoegd. Standaard zijn deze velden nog niet zichtbaar.

{salesprijsgroep} - Begindatum
Kolomnaam: sp{nr}_begindatum
Type: Datum
Toelichting: Datum vanaf wanneer deze salesprijs/korting geldt. Indien deze niet ingevuld wordt dan moet de einddatum ingevuld worden.

{salesprijsgroep} - Brutoprijs
Kolomnaam: sp{nr}_brutoprijs
Type: Numeriek
Toelichting: Prijs inclusief BTW voor deze salesprijsgroep.

{salesprijsgroep} - Einddatum
Kolomnaam: sp{nr}_einddatum
Type: Datum
Toelichting: Datum tot en met wanneer deze salesprijs/korting geldt. Indien deze niet ingevuld wordt dan moet de begindatum ingevuld worden.

{salesprijsgroep} - Kortingsperc.
Kolomnaam: sp{nr}_kortingsperc
Type: Numeriek
Toelichting: Kortingspercentage voor deze salesprijsgroep.

{salesprijsgroep} - Staffelaantal
Kolomnaam: sp{nr}_staffelaantal
Type: Integer
Toelichting: Indien deze is ingevuld dan is de salesprijs/korting alleen geldig wanneer minimaal dit aantal wordt verkocht.

{salesprijsgroep} - Verkoopprijs
Kolomnaam: sp{nr}_verkoopprijs
Type: Numeriek
Toelichting: Prijs exclusief BTW voor deze salesprijsgroep.

Een ogenblik geduld!

Een moment geduld alstublieft...